Prosedur pengesahan eWallet
Posted by Olga P, Last modified by Olga P on 12 November 2018 07:46 AM

Bagaimana untuk mengesahkan eWallet xBTCe anda?

Setelah mendaftarkan akaun dengan xBTCe, anda perlu lulus prosedur Pengesahan untuk melengkapkan proses pendaftaran eWallet. EWallet yang baru berdaftar mempunyai status Tidak Disahkan. Pengesahan diperlukan untuk mengesahkan identiti pemegang eWallet untuk mendapatkan akses kepada pengeluaran dan deposit dana melalui beberapa sistem pembayaran (kad bank, wire transfer, dll.).

Untuk mengesahkan eWallet anda, sila ikuti langkah berikut:

 1. Log masuk ke ruangan peribadi My xBTCe anda.

 2. Dalam menu pilih Tetapan → Pengesahan.

 3. Pilih jenis eWallet bergantung kepada jenis pemilik:

  • Personal – anda berhasrat untuk mengendalikan akaun sebagai individu.
  • Joint – akaun tersebut akan dikendalikan oleh pemegang Akaun Utama dan Sekunder. Kedua-duanya akan mempunyai akses yang sama ke akaun tersebut.
  • Corporate – anda berhasrat untuk mengendalikan akaun bagi pihak syarikat dan membiayainya dari akaun bank korporat. Anda akan diminta untuk menentukan butiran pengarah Syarikat dan menyediakan dokumen tambahan semasa pengesahan.

  "”/
 4. Isi borang pendaftaran

  "”/

  Nota: Jika anda telah memilih jenis akaun Bersama atau Korporat, anda mesti memberikan maklumat mengenai pemohon Sekunder untuk akaun Bersama atau maklumat mengenai Syarikat anda untuk akaun Korporat.
 5. Pilih jenis dokumen dan klik Pilih fail. Muat naik fail yang mengandungi imbasan dokumen yang diperlukan bergantung pada jenis eWallet:

  • Personal – ID peribadi (pasport sah semasa atau kad pengenalan nasional, Kad ID ketenteraan, lesen memandu atau ID sah yang lain dengan gambar) dan Bukti Alamat (pendaftaran kediaman, bil utiliti atau penyata bank). 
  • Joint – foto dan Bukti Alamat kedua - dua Pemohon.
  • Corporate – ID foto, Bukti Alamat, Sijil Kedudukan Baik atau Sijil Keturunan, Artikel Penubuhan atau dokumen kuasa yang serupa, Memorandum Persatuan, Kuasa Peguam.

  Bukti bukti dokumen alamat tidak boleh lebih lama dari 3 bulan dari tarikh anda memuat naiknya.


  "”/

  Nota: Kami menerima ID peribadi yang akan sah melalui sekurang-kurangnya 3 bulan dari tarikh anda memuat naiknya. XBTCe berhak untuk meminta dokumen tambahan untuk prosedur pengesahan dengan atau tanpa penjelasan lanjut kepada klien.

  Dokumen dalam format berikut diterima: * .jpg (JPEG), * .gif, * .pdf, * .png. Saiz setiap dokumen tidak boleh melebihi 20 Mb. 

 6. Klik Hantar

Hanya pemilik eWallet yang disahkan dapat meminta pengeluaran atau memindahkan dana ke akaun xBTCe yang lain. Apabila status eWallet anda Disahkan  prosedur pengesahan telah berjaya diselesaikan.

Pengesahan akaun biasanya mengambil masa sehingga 48 jam pada hari perniagaan.

Penting! Masa yang diperlukan untuk menyemak dokumen anda dan mengesahkan eWallet anda mungkin meningkat sekiranya anda perlu menghantar semula dokumen anda (kerana dokumen ditolak oleh xBTCe atau xBTCe meminta anda mengemukakan dokumen tambahan).

(0 vote(s))
Helpful
Not helpful


 
Copyright © 2014-2019 xBTCe. All rights reserved. Various trademarks held by their respective owners.The Leading Global Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Namecoin Exchange - xBTCe